W Słupsku będzie ulica Johna Lennona

W Słupsku będzie ulica Johna Lennona

Pomiędzy ulicami Hanki Ordonówny i Marka Grechuty w Słupsku znajduję się droga gruntowa. Przeznaczona jest ona pod drogę publiczną, która podczas środowej sesji rady miejskiej zyskała nazwę “Johna Lennona”. 

Podczas trwania ostatniej sesji rady miejskiej przegłosowano ustawę, określającą nazwę ulicy mieszczącej się pomiędzy ulicami Marka Grechuty a Hanki Ordonówny w Słupsku. Większość głosów radnych zdecydowała o przegłosowaniu ustawy oraz uchwaleniu nazwy ulicy Johna Lennona. 

Za przyjęciem uchwały w sprawie nazwy ulicy głosowało 13 radnych, natomiast 7 wstrzymało się od głosu. Jedna z obecnych osób nie brała udziału w głosowaniu. Ponadto dwóch członków rady nie brało udziału w obradach. 

Rozpoczęto dyskusję na temat wątpliwości radnych związanych z nazewnictwem ulicy. Obecna na miejscu Radna Renata Stec była zdania, że osoby, których imieniem nazywa się ulice, powinny mieć cokolwiek wspólnego z miastem. Johna Lennona natomiast ze Słupskiem nie łączy nic. Z kolei Radna Małgorzata Lenart zauważyła, że nazwy ulic. takie jak “Fiołkowa” czy “Grzybowa” nikomu nie wadzą. Zaapelowała przy tym również, żeby miasto było częścią świata artystycznego.