Zaszczyty i uznanie dla miejskich działań Słupska w XII edycji rankingu Perły Samorządu

Zaszczyty i uznanie dla miejskich działań Słupska w XII edycji rankingu Perły Samorządu

Słupsk, jako miasto, kolejny raz zbiera owoce swoich wysiłków w różnych sektorach działalności. W naszych wspomnieniach ciągle żywe są liczne tytuły, laury i nagrody zdobyte na pierwszym miejscu, niezależnie od obszaru – czy to była sfera zdrowia pod egidą SPMZOZ, zarządzanie odpadami komunalnymi pod patronatem Spółki PGK Słupsk, czy choćby kwestie związane z zarządzaniem przestrzenią miejską, które doceniło Towarzystwo Urbanistyczne.

Niedawno odbyła się dwunasta odsłona rankingu Perły Samorządu. Jest to obiektywna ocena, gdzie brane są pod uwagę jasno określone liczby, wyniki i wskaźniki. Zgodnie z najnowszymi danymi, Słupsk kontynuuje prowadzenie skutecznej polityki finansowej na wysokim poziomie, co zostało wyraźnie zauważone i docenione.

Anna Gajda, Skarbnik Miasta Słupska, uczestniczyła w Gali Perły Samorządu w Gdyni, która miała miejsce w minionym tygodniu. Z przyjemnością donosimy, że wróciła stamtąd z dwiema nagrodami w ręku!