Zamknięcie odcinka linii kolejowej nr 202 pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem ze względu na modernizację od 9 do 21 czerwca

Zamknięcie odcinka linii kolejowej nr 202 pomiędzy Słupskiem a Lęborkiem ze względu na modernizację od 9 do 21 czerwca

Ogłoszono, że w okresie od 9 do 21 czerwca dojdzie do zatrzymania ruchu pociągów na odcinku linii kolejowej nr 202, łączącej Słupsk i Lębork. Przerwa ta jest niezbędna ze względu na zaplanowane prace modernizacyjne zarówno na terenie stacji kolejowej w Słupsku, jak i wzdłuż wspomnianego odcinka linii.

W trakcie dwutygodniowego okresu zamknięcia linii przewidziano realizację szeregu prac związanych z rozbiórką starych wiaduktów drogowych przerzuconych ponad torami, budową nowych przepustów oraz wykonaniem innych niezbędnych prac przygotowawczych dla różnych specjalizacji branży budowlanej.

W czasie trwania prac modernizacyjnych na odcinku linii między Słupskiem a Lęborkiem, pasażerowie będą mogli korzystać z komunikacji zastępczej w postaci autobusów. W mieście Słupsk przystanek autobusowy zlokalizowany będzie na dworcu autobusowym przy ulicy Towarowej, natomiast w Lęborku pasażerowie będą mogli skorzystać z przystanku usytuowanego przy ulicy Dworcowej, na lęborskim węźle przesiadkowym.