Wzorowe spłacenie pożyczki przez Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku – 4 miliony złotych wróciły do miejskiego budżetu

Wzorowe spłacenie pożyczki przez Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku – 4 miliony złotych wróciły do miejskiego budżetu

Samorząd Słupska odzyskał 4 miliony złotych, które wcześniej udostępnił jako pożyczkę Miejskiemu Zakładowi Komunikacji. Celem pożyczki było pokrycie podatku VAT, który MZK musiał zapłacić za zakupione autobusy elektryczne.

Rada Miejska w Słupsku zdecydowała o udzieleniu pożyczki na sesji, która miała miejsce w sierpniu poprzedniego roku. Decyzja zapadła po głosowaniu, w którym trzynastu radnych opowiedziało się za udzieleniem pożyczki, natomiast siedmiu członków klubu PiS byli przeciwni tej propozycji. Miało to związek z sytuacją, kiedy to bank odmówił udzielenia kredytu dla MZK, a samorząd postanowił pomóc podległej sobie spółce przewozowej. Z tego powodu kwota wynosząca 4 mln 112 tysięcy złotych została przekazana ze środków miasta.

Marcin Dadel, przewodniczący rady nadzorczej MZK Słupsk, potwierdził, że owa kwota wróciła do miejskiej kasy. W rozmowie z prezes MZK uzyskał potwierdzenie, że umowa dotycząca zwrotu pożyczki została w pełni dotrzymana. Spółka nie miała innego wyjścia, a zwrot podatku VAT przez Urząd Skarbowy umożliwił terminowe spłacenie pożyczki.

Miejski Zakład Komunikacji w Słupsku zakupił osiem autobusów elektrycznych oraz dwie stacje ładowania za łączną sumę 20 mln złotych. Trzy czwarte tej kwoty stanowiła dotacja.