Wójt Gminy Słupsk w wotum zaufania i absolutorium

Wójt Gminy Słupsk w wotum zaufania i absolutorium

Barbara Dykier pełniąca stanowisko wójta gminy Słupsk otrzymała od radnych wotum zaufania i absolutorium za 2022 rok. Sesja rady miała miejsce 25 maja 2023 roku. Podczas jej trwania omówiono m.in. raport o stanie gminy Słupsk za 2022 rok oraz sprawozdanie z realizacji budżetu. 

Przygotowane raporty to w dużej mierze podsumowanie działalności wójta w ubiegłym roku budżetowym. Dotyczyły przede wszystkim realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady oraz budżetu gminy w 2022 roku. 

Podczas sesji Rady Gminy Słupsk skupiono się m.in. na realizowanych przedsięwzięciach. Znalazły się wśród nich projekty, takie jak Zagroda Inicjatyw Twórczych w miejscowości Swołowo, jak i rozpoczęcie budowy Szkoły Podstawowej we Wrześciu. Nie zabrakło wśród inicjatyw także rewitalizacji pałacu w Lubuczewie na potrzeby CUS Gminy Słupsk i licznych inwestycji drogowych.