Słupski Budżet Obywatelski

Słupski Budżet Obywatelski

Zgłaszanie projektów do Słupskiego Budżetu Obywatelskiego rozpoczęło się 15 maja 2023 roku, dając mieszkańcom możliwość uczestnictwa w decydowaniu o wydatkach publicznych. Organizowana przez miasto inicjatywa jest przede wszystkim formą partycypacji społecznej, która polega na przekazaniu części miejskich funduszy mieszkańcom do samodzielnego zgłaszania i głosowania nad projektami, na które te środki zostaną przeznaczone.

W ramach Słupskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024 przewidziano środki finansowe na różnego rodzaju projekty. Dla zadań infrastrukturalnych lokalnych przeznaczono kwotę 1 600 000 zł, na zadania infrastrukturalne ogólnomiejskie – 1 100 000,00 zł, na zadania infrastrukturalne dedykowane szkołom – 200 000 zł, a na zadania społeczne – 500 000 zł.

Wnioskodawcy mają zatem szansę wniesienia pozytywnego wkładu w rozwój swojego miasta poprzez zgłaszanie innowacyjnych projektów i aktywne uczestnictwo w wyborze realizacji projektów.