Adwokaci Gdańsk: Rozwody i pomoc prawna

Adwokaci Gdańsk: Rozwody i pomoc prawna

Decyzja o rozwodzie nie jest łatwa. Nikt nie podejmuje jej z dnia na dzień. Mimo to, wiele osób postrzega rozwód w kategorii „łatwego wyjścia z sytuacji”. Zamiast pracować nad sobą i związkiem, rezygnujemy z małżeństwa. Adwokaci wyspecjalizowani w obsłudze spraw rozwodowych doskonale wiedzą, że rozwód nie jest „łatwym wyjściem”, dlatego zapewniają Klientom kompleksową pomoc prawą – od doradztwa, aż po reprezentację przed sądem.

Dla grupy adwokaci Gdańsk, rozwody są pewnego rodzaju wyzwaniem. Warto skorzystać z pomocy prawnej adwokata posiadającego kilkunastoletnie doświadczenie prowadzenia rozwodów na salach sądowych i specjalizującego się w prawie rodzinnym i rozwodach. Kancelaria Adwokacka Wojciech Borowik – adwokat Gdańsk specjalizuje się w sprawach o rozwód i prowadzimy postępowania przed sądami okręgowymi w całej Polsce. W swojej pracy koncentrujemy się na tym, żeby przeprowadzić Klienta przez proces rozwodowy w sposób możliwie jak najmniej bolesny, jednocześnie zapewniając uczciwy podział majątku wspólnego i regulację kontaktów z małoletnimi dziećmi na zasadach umożliwiających obecność obojga rodziców w ich życiu. Zaś w wypadkach naruszeń dobra dziecka wnosimy o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem.

Rozwód: Z orzeczeniem o winie czy bez?

W sytuacji, w której decyzję o rozwodzie podejmujemy w odpowiedzi na działania (lub brak określonych działań) ze strony dotychczasowego współmałżonka/ki, w pierwszym odruchu często chcemy wnioskować o wyrok z orzeczeniem o winie. W praktyce rozwiązanie to nie daje nam większych korzyści w sytuacji podziału majątku czy zasądzania wysokości alimentów, a może skutkować znacznym wydłużeniem procesu rozwodowego w czasie i zwiększeniem jego kosztów. Należy bowiem pamiętać, że rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z:

  • koniecznością przedstawienia dowodów (np. niewierności współmałżonka/ki),
  • przesłuchiwaniem świadków,
  • koniecznością sporządzenia opinii przez biegłych.

Do tego wszystkiego dochodzą koszty emocjonalne związane m.in. z dyskutowaniem spraw prywatnych i nierzadko bardzo bolesnych na sali sądowej.

Kancelaria Adwokacka Wojciecha Borowika: Jak możemy pomóc?

Kancelaria Adwokacka Wojciech Borowik od lat obsługuje sprawy rozwodowe. Działamy w najlepszym interesie naszych Klientów, zapewniając wsparcie na każdym etapie tego niezwykle trudnego i emocjonującego procesu. Zależy nam na, zwłaszcza w przypadku rodzin z dziećmi, na możliwie jak najbardziej ugodowym załatwieniu sprawy. Mamy bowiem świadomość, że pokojowy rozwód jest solidnym fundamentem do dalszego wychowywania dzieci w atmosferze współpracy, która jest kluczowa dla ich zdrowia psychicznego i dobrostanu. W wypadku konieczności udowodnienia winy w rozpadzie małżeństwa prowadzimy postepowanie od pierwszych konsultacji do prawomocnego wyroku rozstrzygającego kwestię winy.

Osoby, które podjęły decyzję o złożeniu do sądu wniosku o rozwód zachęcamy do współpracy. Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie:

  • sporządzania pozwów rozwodowych,
  • podziału majątku wspólnego,
  • regulowania kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • obsługi świadczeń alimentacyjnych,
  • prowadzenia mediacji i negocjacji umożliwiających zajęcie wspólnego stanowiska w najbardziej kluczowych kwestiach postępowania.

Zapraszamy do kontaktu