Przebudowa drogi krajowej w Zimowiskach powoduje zalania nieruchomości – mieszkańcy są zaniepokojeni

Przebudowa drogi krajowej w Zimowiskach powoduje zalania nieruchomości – mieszkańcy są zaniepokojeni

Zamieszkiwane przez lokalnych mieszkańców obszary graniczące z drogą krajową łączącą Ustkę i Słupsk, a obecnie poddawaną przebudowie w miejscowości Zimowiskach, doświadczyły zalania. Właściciele posesji są niezadowoleni, skarżąc się na poważne problemy związane z zalaniem ich nieruchomości.

Wśród najbardziej poszkodowanych budynków jest stary dom, który znajduje się tuż przy drodze. Mieszkańcy tego domu już nie mieszkają tam – właściciel obiektu nie żyje, a jego córka opuściła tę miejscowość i przeniosła się do Słupska. Obecnie właścicielka nieruchomości opiekuje się swoją niepełnosprawną siostrą, która także opuściła rodzinny dom po śmierci ojca. Obie kobiety mieszkać obecnie w wynajętym mieszkaniu, a budynek w Zimowiskach jest remontowany, jak tylko na to pozwalają środki finansowe.

Pani Mariola, właścicielka działki sąsiadującej z poszkodowanym domem, wyraża swoje obawy na temat możliwości zamieszkania w domu przez właścicielki. Jak twierdzi, wiosna miała być okresem, gdy budynek będzie gotowy do zamieszkania, jednak teraz, z powodu ciągłych zalania, nie jest to możliwe. Dodatkowo, pani Mariola zauważyła podobne problemy na swojej działce. Według niej, wynikają one z faktu, że projektowanie drogi nie uwzględniało poziomu ulicy, która teraz jest znacznie wyższa niż istniejące budynki. Dodatkowo, woda deszczowa spływająca z Grabna, miejscowości położonej wyżej od Zimowisk, będzie stale prowadzić do zalania budynków i działek sąsiadujących z drogą krajową nr 21.

Wcześniej posesje były chronione przed zalaniem przez głęboki rów znajdujący się obok domu oraz przepust odprowadzający nadmiar wody do rzeki. Pani Mariola dodaje, że dotychczas nigdy nie mieli problemów z gromadzeniem się wody na ich posesjach i nigdy woda nie dostawała się do mieszkań.