Ogólnopolska Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Pomorskim

Ogólnopolska Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Pomorskim

Uniwersytet Pomorski w Słupsku był gospodarzem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, której główną tematyką było zarządzanie i bezpieczeństwo pracy w kontekście cyfrowej transformacji. Wydarzenie to skupiło się na kwestiach związanych ze zdalną pracą oraz ochroną zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Za organizację tego ważnego wydarzenia odpowiadali Instytut Zarządzania Uniwersytetu Pomorskiego oraz Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. Konferencja zgromadziła kilkunastu naukowców oraz specjalistów praktyków z różnych instytucji, takich jak Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Główny Urząd Statystyczny, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Jagielloński.

Uczestnicy konferencji zaprezentowali wyniki swoich badań dotyczących pracy zdalnej, zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz zarządzania ryzykiem zawodowym. Specjaliści z różnych dziedzin, w tym przedstawiciele firm Plasmet, Fiskars sp. z o.o. i Perla sp. z o.o., podzielili się swoimi doświadczeniami i wiedzą na ten temat.

Podczas konferencji odbyły się również panele dyskusyjne, na których zaproszeni goście omawiali kwestie bezpieczeństwa pracy oraz adaptacji do nowych form pracy, takich jak praca na odległość.