Festiwal Pianistyki Polskiej: Melomania po słupsku

Festiwal Pianistyki Polskiej: Melomania po słupsku

Pod hasłem „Wyłączcie świat, włączcie muzykę” inaugurowana została 57. edycja Festiwalu Pianistyki Polskiej. To prezydentka Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka, wprowadziła publiczność w ten muzyczny maraton, który potrwa od dnia otwarcia aż do 20 września. Wystąpienie pięciu utalentowanych pianistów, wspieranych przez orkiestrę i prezentujących trzy różne style muzyczne, zapewniło znakomite otwarcie festiwalu.

Zainteresowani melomani nie musieli długo czekać na pierwsze dźwięki – przemówienia prezydent Danileckiej-Wojewódzkiej oraz prezes Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, Janiny Cydzik-Brzezińskiej, były krótkie i treściwe. W swoim wystąpieniu pani Prezes szczególnie podkreśliła wkład swoich współpracowników z Słupskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w przygotowanie Festiwalu Pianistyki Polskiej. Wyraziła również wdzięczność dla sponsorów oraz instytucji finansujących wydarzenie.

Prezydentka Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka, podkreślając znaczenie muzyki w życiu człowieka, rozpoczęła swoje przemówienie cytując słynne słowa Fryderyka Nietzschego: „Bez muzyki życie byłoby pomyłką”.