Wymiana doświadczeń między młodymi policjantami z Polski i Niemiec w Słupskiej Szkole Policji

Wymiana doświadczeń między młodymi policjantami z Polski i Niemiec w Słupskiej Szkole Policji

Słupska Szkoła Policji gościła niedawno grupę młodych funkcjonariuszy z Niemiec, studiujących w Wyższej Szkole Policji w Oranienburgu nieopodal Berlina. Tej unikalnej okazji do współpracy międzynarodowej, niemieccy policjanci użyli do nauki o strukturze oraz specjalnym charakterze służby w polskiej formacji policyjnej.

Podczas swojego pobytu, niemieccy funkcjonariusze brali udział w różnorodnych zajęciach prowadzonych przez polskich nauczycieli oraz studentów Słupskiej Szkoły Policji. Odwiedzili również Oddział Prewencji Policji w Gdańsku, gdzie mieli możliwość bliższego zapoznania się z codzienną pracą tamtejszych policjantów. Warto zauważyć, że niemieckie system szkolenia dla policjantów różni się od polskiego – trwa ono dwie i pół roku, a studenci nie są zakwaterowani w obrębie szkoły, lecz mieszkający w lokalnym mieście. Pomimo tych różnic, metodyka kształcenia jest podobna do tej stosowanej w Polsce, z dużym naciskiem na praktyczne wykładowe i aktywizacyjne metody nauczania.

Współpraca między Słupską Szkołą Policji a Wyższą Szkołą Policji w Oranienburgu trwa już od kilkunastu lat, umożliwiając wymianę zarówno studentów jak i wykładowców. Współpraca ta jest również częścią szerszej inicjatywy, która obejmuje wspólne szkolenie funkcjonariuszy z Polski i Niemiec, którzy służą po obu stronach granicy. Ta niezwykle cenna wymiana doświadczeń i wiedzy odbywa się na podstawie umowy między dwiema szkołami, która przewiduje zarówno wymianę studentów i wykładowców, jak i organizację wspólnych seminariów dotyczących polskiego i niemieckiego prawa policyjnego oraz warsztatów praktycznych zwiększających kompetencje zawodowe policjantów z obu krajów.