"Program wsparcia dla niezamożnych uczniów w Słupsku przedłużony do 2028 roku"

"Program wsparcia dla niezamożnych uczniów w Słupsku przedłużony do 2028 roku"

Uczniowie pochodzący z mniej zamożnych rodzin mieszkających w Słupsku mają zapewnione dostarczanie im 100 tysięcy posiłków rocznie. Program ten, który jest wspierany przez Radę Miasta, został niedawno zatwierdzony do kontynuacji aż do 2028 roku.

Marcin Treder, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku, podkreśla znaczenie tego programu. Wyjaśnia, że koszt realizacji tej inicjatywy to ponad 3,6 miliona złotych. Zauważa także, że program ten jest już aktywny od 2019 roku i ma zakończyć się w grudniu bieżącego roku. Dzięki podjętym na sesji uchwałom, możliwe będzie dalsze jego prowadzenie. Ponadto zauważa, że każdego roku dostarczane jest około 100 tysięcy posiłków, a wsparcie dotyczy ponad 2 tysiące osób.

Finansowanie programu pochodzi głównie ze środków przyznanych przez wojewodę pomorskiego, które stanowią 80 procent całkowitych funduszy. Pozostałe 20 procent to środki pochodzące z budżetu miasta Słupsk. W przyszłym roku, miasto planuje przeznaczyć na ten cel około 1,5 miliona złotych, a ponad 2 miliony dostarczy budżet państwa.