Postępy w budowie odcinka S6 pomiędzy Słupskiem a Bożegopolem Wielkim

Postępy w budowie odcinka S6 pomiędzy Słupskiem a Bożegopolem Wielkim

Obecnie prowadzone są intensywne prace nad budową odcinka drogi ekspresowej S6, który łączy Słupsk z Bożegopolem Wielkim. Zdjęcia z miejsca prac ujawniają, że już teraz można dostrzec wyznaczoną trasę przyszłej ekspresówki, dzięki prowadzonym pracom ziemnym.

Na odcinku od Trasy Kaszubskiej w stronę Lęborka trwają różnego rodzaju prace: od wycinki drzew, przez przygotowanie terenu, aż po obecnie realizowane zadania związane z formowaniem terenu. Dzięki temu, etap po etapie, zaczyna wyłaniać się układ drogi ekspresowej prowadzącej od Bożegopola Wielkiego do Leśnic, która docelowo objąć ma obwodnicę Lęborka.

Trasa rozpoczyna się od węzła drogowego umiejscowionego w Bożympolu. W niektórych punktach biegnie równolegle do linii kolejowej numer 202. Droga przechodzi również przez obszary leśne i zabudowania. Na wysokości miejscowości Mosty skręca w kierunku południowym, aby ominąć teren Lęborka i docelowo zakończyć swój bieg na wysokości Leśnic.

Firma Budimex odpowiada za realizację tego 22-kilometrowego odcinka. W projekcie uwzględniono budowę 17 dużych obiektów inżynieryjnych, w tym dwóch estakad, a także 11 mniejszych konstrukcji. Wszystkie drogi, które przecinają się z planowanym odcinkiem ekspresówki, mają zostać odpowiednio przebudowane. Dodatkowo, przewidziano instalację infrastruktury wspomagającej ochronę środowiska, takiej jak przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne czy systemy odwodnienia. Całość tej inwestycji szacowana jest na kwotę 718,6 milionów złotych.