Rewitalizacja schodów widokowych na ul. Górnej: mieszkańcy Słupska otrzymają nową atrakcję

Rewitalizacja schodów widokowych na ul. Górnej: mieszkańcy Słupska otrzymają nową atrakcję

W mieście Słupsku trwają intensywne prace mające na celu odnowienie zaniedbanych schodów widokowych na ulicy Górnej. Po okresie zimowego uśpienia, prace ruszyły z pełnym impetem, a ostateczny efekt ma przyciągać mieszkańców do tego miejsca.

Pierwsza wersja projektu modernizacji skarpy oraz schodów łączących ulicę Górną z Brzozową, niestety nie zdobyła jednoznacznego poparcia społeczności lokalnej. Niektóre osoby wyraziły obawy, że planowane tarasy widokowe z ławkami mogą stać się miejscem towarzyskich spotkań młodzieży, co mogłoby zakłócić ciszę i spokój w okolicy.

Na początku planowano stworzenie czterech platform widokowych nad ulicą Brzozową, skąd można byłoby podziwiać przepiękną panoramę miasta. Pomysł ten spotkał się jednak z krytyką ze strony mieszkańców, którzy obawiali się, że miejsce to stanie się areną nocnych zabaw, powodując tym samym uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. Zgromadzili oni kilkaset podpisów w akcji protestacyjnej przeciwko takim rozwiązaniom. Wszystkie strony były zgodne co do tego, że renowacja skarpy musi obejmować również monitoring, którego nie uwzględniono w pierwotnym projekcie.

W efekcie tych działań, ostateczna wersja projektu nie uwzględnia tarasów widokowych, ale przewiduje zainstalowanie systemu monitoringu. Schody mają natomiast zostać odnowione i wyposażone w oświetlenie, zgodnie z pierwotnym planem. Ostatecznie zakres inwestycji jest znacznie ograniczony w porównaniu do zaplanowanych na początku prac. W przyszłości odnowiona skarpa ma zostać połączona z planowanym parkiem wschodnim.